Реалізація стратегічних планів НАК «Нафтогаз України» безпосередньо впливатиме на фінансовий стан кожного українського підприємства й окремого побутового споживача через формування цін й тарифів у газовому секторі. Але, як це не парадоксально, наймані менеджери компанії зберігають нову стратегію її розвитку на період після 2020р. від своїх акціонерів, якими є усі громадяни України (100% акцій компаній належать державі Україна) за «сімома замками»[1]. Спробуємо зрозуміти, чому?

Натомість, проаналізуємо на базі наявної інформації (у тому числі з надійних але непублічних джерел)  можливі не тільки задекларовані, але й реальні цілі діяльності компанії після 2020р. 

Стан виконання проголошених стратегічних планів до 2020р.

Ще у 2017р. НАК «Нафтогаз України» презентувала проект Корпоративної стратегії до 2020р., яка, зокрема, передбачала[2]:

–  збільшення річного видобутку газу з  14,6 млрд. м3  до 20,1 млрд. м3 (+38%)

–   зростання EBIDTAз $1,6 млрд. до $3,4 млрд. м (понад 2,1 рази)

–   забезпечення готовності до IPO(залучення $5-10 млрд.)

–   залучення стратегічного партнера для оператора ГТС.

На сьогодні, вже стало усім зрозуміло, що жодного із вищенаведених завдань виконано не буде, навіть, у першому наближенні. Особливу стурбованість викликає факт суттєвого падіння видобутку УГВ у 2019р. на 3,9%  – до 13,6 млрд. м3. Ця тенденція продовжилася й у першому півріччі 2020р. Заради об’єктивності, слід зазначити, що менеджмент компанії певною мірою причетний до досягнення й деяких позитивних результатів (хоча й невиробничих) – стягненню коштів з ПАТ «Газпром» через Стокгольмський арбітраж, збільшенню надходжень до Держбюджету, здійсненню процедури “unbundling”.  

Аналіз стратегічних опцій після 2020р. [3]

Що стосується стратегії НАК «Нафтогаз України» після 2020р., то судячи із аналізу доступної інформації пріоритетним напрямом компанії стане не стільки зростання газовидобутку, скільки посилення позиції на внутрішньому ринку природного газу. На мій погляд, «золоті часи» компанії вже назавжди «канули у Лету» після того, як вона втратила основні доходи від транспортування російського газу внаслідок здійснення наприкінці 2019р. “unbundling”, тому її менеджмент шукатиме нові можливості компенсації понесених втрат.  

а). Боротьба за роздрібний ринок.  Важливою метою НАК «Нафтогаз України» у найближчий час, за моєю оцінкою, стане поступове витіснення із роздрібного ринку пов’язаних із компанією РГК[4]. Така позиція є абсолютно слушною, адже її частка  на українському регіональному ринку газу складала близько 70%. Це стало одною з головних причин  непрозорості ринку в Україні, генерації величезних боргів внаслідок проблеми небалансів та зловживань по відношенню до споживачів[5].

Безумовно, що слід погодитися з НАК «Нафтогаз України» – існуюча модель ПСО (постачальник спеціальних обов’язків) також створює підґрунтя для корупції та має бути відмінена у найближчий час. Також, природнім є бажання НАК «Нафтогаз України» стати домінуючим гравцем на регіональних ринках. Для цього, компанія має усе необхідне: контроль над АТ «Укргазвидобування» (УГВ) та підземними сховищами газу (ПСГ), потужний адміністративний ресурс, функції постачальника останньої надії (ПОН), достатньо високі шанси отримати усю абонентську базу, що передбачено Меморандумом України з МВФ[6].

Разом із тим, завдання держави не допустити ситуацію коли б одна монополія (НАК «Нафтогаз України») замінила іншу монополію (РГК, Єгаз). Щоб цього не сталося, необхідною умовою є реалізація УГВ власного газ на біржі на засадах конкуренції. Разом з тим, НАК «Нафтогаз України» мав би стати звичайним трейдером, що закуповує ресурс на загальних умовах з додатковими функціями ПОН, які впроваджуються шляхом типових державних механізмів прийнятих у ЄС.

б). Вихід на IPO та нарощування газовидобутку. Ці стратегічні цілі безпосередньо пов’язані між собою, оскільки, за відсутності динамічного нарощування розвідувальних запасів газу неможливо домогтися істотного збільшення газовидобутку, а значить досягнути успішності в розміщенні IPO. Думаю ніхто не буде сперечатися, що найцінніших актив компанії являється  УГВ, який наразі перебуває у зоні ризику внаслідок низьких цін на газ, складнощів з  отриманням ліцензій на геологорозвідку й видобуток та вади корпоративного управління. 

За моїми прогнозами, якщо в компанії НАК «Нафтогаз України» буде продовжуватися посилення принципу дивізіонного управління й звуження повноважень менеджменту УГВ, то криза цього підприємства поглиблюватиметься. Адже управлінський «дуалізм» й «розмитість» повноважень, чи зможуть стати драйверами зростання виробництва? У цьому контексті, фактор низьких цін у Європі на період до 2025р., який викликаний затяжною економічною кризою, стрімким зростанням частки ВДЕ та упевненим збільшенням поставок СПГ із США та Росії дозволяє зробити певні припущення. У наступні 5 років середньозважена ціна газу на ринку ЄС буде знаходитися на рівні $140-160 за тис. м3 (це на понад 25% нижче ніж у 2015-2019рр.). Цей фактор тільки посилить складнощі залучення інвестицій у сектор виробництва газу.

Тому, мій прогноз газовидобутку наступний. У разі, якщо НАК «Нафтогаз України» збережене повний контроль над УГВ й не відбудеться прозора приватизація цього провідного газовидобувного підприємства України, то падіння видобутку сягне у 2025р. до позначки 10-11 млрд. м3/рік або на понад 25% менше порівняно з 2020р. Особисто у мене не існує ілюзій на рахунок, того, що НАК «Нафтогаз України» у своїй непублічній стратегії зробить наголос не на ризикованих інвестиціях у геологорозвідку з довгим терміном повернення, а на спробах посилення своєї влади на ринку. Зрозуміло, що така стратегія не обіцяє нічого гарного споживачам.

Тобто, НАК «Нафтогаз України», як й будь який бізнес, забиратиме рівно стільки влади над споживачем (ціни, тарифи, умови поставок, система обліку), скільки йому дозволить держава та громадянське суспільство. Отже, проблема не у компанії, що природньо прагне до монополії в умовах спотвореної ринкової моделі, але в якості роботи державних та суспільних інститутів. За песимістичного сценарію, для споживачів вже у недалекому майбутньому принцип імпортного паритету може бути відмінено, а ціни в умовах «ринкової влади» постачальників у період 2021-2025рр. перевищуватимуть рівень європейського ринку на понад 15%.

Імплементація такої стратегічної опції дозволить НАК «Нафтогаз України», з одного боку, – «насолоджуватися» «ринковою владою» за негативних виробничих показників, а з іншого, – змушувати споживачів отримувати сумнівне «задоволення» від сплати монопольної «ренти», що може виникати виключно внаслідок тотальної корупції.  

Проте, навряд чи слід урядовцям погоджуватися з таким «стратегічним баченням», оскільки «подушка» економічної безпеки населення та промисловості зараз занадто тонка, щоб забезпечити його реалізацію. Чи здатна будь яка політична сила, що свідомо чи несвідомо акцептує вищенаведений можливий стратегічний сценарій мати перспективи? Питання думаю риторичне.

 

Загальні рекомендації для фахової дискусії

1). Компанія не є «священною коровою» й повинна бути реформована в інтересах її акціонерів – усіх громадян України, а не тільки найманих менеджерів та окремих зацікавлених осіб, що є фінансово залежними від неї.       

2).Стратегія НАК «Нафтогаз України» має, насамперед, визначатися Урядом України в інтересах споживачів й реалізовуватися через механізм корпоративного управління за принципами ОЕСР. Однак, за більшості в Спостережній Раді сумлінних й відповідальних представників держави України, що лише й мають право представляти народ України в національній компанії зі 100% державної власності.  Ця стратегія, зокрема, повинна сприяти трансформації компанії та газового сектору в цілому з метою перетворення  ринку постачальника у ринок споживача через:

 – повне відокремлення від НАК «Нафтогаз України» УГВ з подальшою  приватизацією на відкритому конкурсі;

–  біржову торгівлю газом УГВ на прозорих й конкурентних умовах;

–   відміну ПСО;

–  повну правову відповідальність порушників за утворення небалансів;

–  відмову від принципу цінового імпортного паритету шляхом формування власного цінового індикатора через розвиток біржової торгівлі за міжнародними правилами;

–  перетворення НАК «Нафтогаз України» у звичайного трейдера, що працює на рівних умовах з усіма іншими постачальниками з розширеними функціями ПОНа;

–  кримінальну відповідальність за списання ресурсів спожитих комерційними суб’єктами на побутових споживачів; 

–  забезпечення споживачу права вибору постачальника шляхом створення реальних умов незалежності НКРЕ КП та АМКУ;

–  демонополізацію НАК «Нафтогаз Україна» через юридичне й фінансове відокремлення від материнської компанії  АТ «Укртранснафта» та АТ «Укртрансгаз»;

–  скорочення на порядок адміністративних та інших невиробничих витрат НАК «Нафтогаз України» й направлення вивільнених коштів на впровадження європейської стратегії “GreenDeal”.     [1] За даними експертів Національного інституту стратегічних досліджень, чисельні звернення представників громадської спільноти щодо надання інформації про Стратегію Компанії результатів не принесли, оскільки її керівники вважають це комерційною таємницею. 

[2] Доступна енергія для України. Презентація Корпоративної стратегії НАК «Нафтогаз України», – «Нова стратегія «Нафтогазу»: що буде далі з монополістом, Mind.ua, https://mind.ua/publications/20175893-nova-strategiya-naftogazu-shcho-bude-dali-z-derzhmonopolistom

[3] Деякі стратегічні пріоритети НАК «Нафтогаз України» були проголошені її керівництвом під час онлайн дискусії 18.06.2020 «Нафтогаз» Що далі?»  – https://www.youtube.com/watch?v=M3–gJRv6KI

[4] З 1 липня 2020р. поставками газу займається компанія Єгаз, що до цього працювала під брендом РГК-трейдинг сконцентрується на сервісних послугах – delo.ua,  https://delo.ua/business/rgk-ne-budet-zanimatsja-postavkoj-gaza-s-1-ijulj-369491/

[5] Загальна заборгованість за ПСО станом на 17.06.2020р. становила 70,2 млрд. грн., – НАК «Нафтогаз України»,  http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D9A5AECA591434CEC225858A003D3B8F?OpenDocument&year=2020&month=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

[6] Джерело: International Monetary Fund –  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *