Ділова активність оцінюється за десятибальною шкалою з наступним градієнтом:

0…2 - низький рівень;

2,1…5,1 – середній рівень;

5,2…10,0 - високий рівень.

Щоденна оцінка індексу дозволяє дати уявлення інвесторам та учасникам ринку про вплив політики та державного регулювання на активність ринків, знайти взаємозв’язок між політичним впливом та діловою активністю, а також проаналізувати динаміку в сегментах ринків енергетики та комунальних послуг. Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, найближчим часом щоденний індекс поповниться даними про ділову активність енергетичних ринків ЄС. Маємо надію, що «Пульс енергетики» стимулюватиме чиновників до більш якісної роботи, а інвесторам дозволить краще відчути ділове середовище куди вкладаються кошти.