Нова екологічна політика ЄС – це нові санкції для РФ

У грудні 2019р. Європейська Комісія презентувала «European Green Deal»[1], який передбачає створення екологічно нейтральної економіки ЄС до 2050 року за рахунок зменшення загального рівня викидів та збільшення поглинальної здатності лісів та ґрунтів.

Для досягнення такої цілі заплановано змінити модель енергосистеми, модернізувати транспортну інфраструктуру, оптимізувати інвестиційну політику, переглянути податкове навантаження та митні збори, а також зберегти екосистему.

Отже, ЄС прагне стати лідером в процесах відновлення глобальної екосистеми і стимулювати інші країни[2] перш за все за рахунок введення так званого вуглецевого податку на імпортні товари[3], який буде розраховуватись виходячи із обсягу викидів вуглецю при виробництві та транспортуванні ресурсу до кордону.

Найбільше від впровадження такого мита постраждає РФ, щонайменше в частині постачання нафти і газу, адже видобуток і транспортування вуглеводнів через низьку систему екологічного менеджменту цієї держави характеризується вдвіччі більшими викидами вуглецю, порівняно із виробництвами Саудівської Аравії та США[4]. Для прикладу, якщо новий податок складатиме €25 за одну тону вуглецю, тоді постачальники нафти втрачатимуть до 15% свого прибутку.

Таким чином бездіяльність РФ та інших країн в частині зменшення викидів парникових газів призведе до втрати конкурентних позицій на європейському ринку, що матиме наслідки аналогічні санкціям. Однак, збитки РФ від нового податку можуть бути компенсовані через розширення ринку збуту[5] фосфатної сировини та мінеральних добрив у рамках боротьби ЄС з накопиченням в сільськогосподарській продукції токсичного металу кадмія[6].

Слід зазначити, що від впровадження вуглецевого мита постраждають українські виробники сталі[7], а європейська автомобільна галузь змушена буде віддавати перевагу місцевим сталеливарним заводам, що безперечно впливатиме на вартість кінцевої продукції.

Вцілому, Європейський Союз, через впровадження нової екологічної політики захищатиме власного виробника та ринок збуту від економічної експансії РФ та Китаю. Очевидно, що реалізація European Green Deal має геополітичну мету, це створення сильної Європи для потенційно складних часів.[1] Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “The European Green Deal” // COM(2019) 640 final 11.12.2019.

[2] На США, Китай, Індію та РФ в сумі припадає більше половини світових викидів парникових газів, а на країни ЄС лише 10%.

[3] EU carbon border tax

[4] Це пов’язано із тим, що РФ експлуатує глибокі свердловини та недостатньо енергоефективне обладнання.

[5] РФ, на відміну від конкурентів - здебільшого країни африканського континенту, володіє фосфоровмісними родовищами із низьким вмістом кадмія.

[6] Визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я, як канцероген для людини.

[7] Українські сталеливарні виробники змушені будуть вкладати додаткові кошти в модернізацію та шукати нові ринки збуту для своєї продукції.

Поділитись